کاش اربعین کربلا باشم

راه های دسترسی به نجف و کربلا برای آن که در پیاده روی چند روزه اربعین شرکت کنید، ابتدا باید به شهر نجف بروید. برای رسیدن به شهر نجف، دو راه در پیش دارید: هوایی: شما از شهرهایی چون تهران، مشهد،…