امام کاظم (علیه السلام): خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیاز مردم تلاش میکنند؛ اینان در روز قیامت در امان هستند.

کافی، جلد 2، صفحه 197

نظرسنجی اردوی جهادی

ضمن تشکر از حضور شما در اردوی جهادی تابستان 1401، با توجه به اینکه لازمه پیشرفت در هر کاری، دریافت نظرات و پیشنهادات افراد مختلف است، از اینکه نظرات خود را با ما در میان میگذارید بسیار متشکریم. حتما نظرات شما برای هر چه بهتر برگزار کردن اردوهای جهادی بعدی، موثر و ارزشمند است.

  • سوالات نظرسنجی اردو