امام کاظم (علیه السلام): خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیاز مردم تلاش میکنند؛ اینان در روز قیامت در امان هستند.

کافی، جلد 2، صفحه 197

ارزیابی اردوی جهادی

ضمن خداقوت به همه گروه های جهادی برگزار کننده اردوی جهادی در تابستان 1401

نظر به ارزیابی اردوی جهادی بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی مسئولین محترم گروه ها، خواهشمند است به سوالات زیر به صورت دقیق و با ذکر جزئیات پاسخ دهید.