نظرسنجی اردوی جهادی آموزشی رسم جهاد

ضمن تشکر از حضور شما در اردوی جهادی روستای چوپانان، خواهشمند است نظرات خود درباره این دوره آموزشی جهادی ثبت نمایید.

  • لطفا نظر خود را درباره اساتید و عوامل اجرائی اردو با انتخاب گزینه مورد نظر ثبت فرمایید.