ثبت نام اردوی جهادی تابستان 1402

شهرستان خمینی شهر

در صورت وجود هر گونه سوالی درباره اردوی جهادی، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید:

۰۹۳۳۴۰۸۹۴۲۰ : برادران

۰۹۰۲۲۴۳۳۳۴۶ : خواهران