عودت وجه التزام حضور در "اردوی جهادی"

در صورت وجود هر گونه سوالی درباره برگزاری این اردوی جهادی، میتوانید با آدرس پیامرسان ایتا تماس بگیرید: