امام کاظم (علیه السلام): خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیاز مردم تلاش میکنند؛ اینان در روز قیامت در امان هستند.

کافی، جلد 2، صفحه 197

ثبت نام طرح جهاد سلامت

قابل توجه علاقه مندان شرکت در اردوهای جهاد سلامت
لطفا مشخصات خود را از طریق این سامانه ثبت کرده و در پایان دکمه ارسال را بزنید.