ثبت نام اردوی جهادی تابستان 1402

گروه جهادی شهید صیاد شیرازی

در صورت وجود هر گونه سوالی درباره اردوی جهادی، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید:

09138275795