ثبت نام اردوی جهادی تابستان 1402

دانشگاه اصفهان

در صورت وجود هر گونه سوالی درباره اردوی جهادی، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید:

خواهران: ۰۹۳۳۱۲۵۷۱۵۱
برادران: ۰۹۱۳۹۶۴۴۴۳۷