ثبت نام اردوی جهادی تابستان 1402

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در صورت وجود هر گونه سوالی درباره اردوی جهادی، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید:

09361275996